Ervaringen van deelnemers van de Change Activation Masterclass

Ton Folge (Creatief Realisator)

Ton Folge 
Ton Folge 
Programma-, project- en lijnmanagement.
KWD Resultaatmanagement

Lees meer over de
Change Activation Masterclass

Change Management

Verandering is van alle tijden. Ieder moment van de dag vinden veranderingen plaats, veelal onopgemerkt, en ze gaan altijd door. Wij zouden er direct invloed op uit willen oefenen, maar kunnen, willen of durven dit niet altijd. Veranderingen vinden plaats bij ieder mens, gezien en organisatie. Daar moet je dan toch meer van willen weten?

Als project- en programmamanagers zijn wij altijd de betrokken bij het veranderen van organisaties. Sterker nog: wij zijn starten veelal een grote of kleine verandering en moeten dit dus ook in goede banen leiden om het gewenste eindresultaat te bewerkstelligen.

Als wij KWD zijn we professionals op het vakgebied van project- en programma-management op het scheidsvlak van business en ICT. Daar weten wij alles van en hebben een mening die wij uitdragen via boeken, trainingen, vakdagen en het uitoefenen van ons vak.

Wij volgen cursussen op dit vakgebied en zijn gecertificeerd in diverse methoden, technieken en werkwijzen om het project of programma goed in te richten en te managen. In hoeverre is het managen van veranderingen hierin voldoende belicht en aan de orde gekomen?

De belangrijkste randvoorwaarden voor het slagen van projecten is het hebben van de juiste mensen in je team en het meenemen van de organisatie (dat zijn dus de mensen) bij het bedenken, realiseren en implementeren. 

Dat vraagt om ‘people skills’ en inzicht hoe mensen met veranderingen omgaan.

Over dit onderwerp is al heel veel geschreven. Boekenkasten vol. Echter het toepassen is weer iets anders. Wij zijn pragmatische mensen, willen iets doen, ervaringen delen en het direct kunnen toepassen in de praktijk. 

De training Change Activation Masterclass past daar volledig bij. Afgelopen jaar heb ik deze masterclass gevolgd. De theorie staat op de site en wordt op diverse manieren gepresenteerd. De klassikale avonden zijn er om deze theorie toe te lichten en te oefenen. Daarnaast werk je in kleine subgroepen met elkaar verder en kun je je ervaringen delen. Tot slot worden webinars georganiseerd ter ondersteuning.

Deze pragmatische manier van ontdekken, leren en toepassen werkt goed. Daarnaast is het platform zeer geschikt om ook eigen content aan te leveren en/of eigen technieken/interventies toe te voegen. Daarmee zijn wij weer in staat om onze Kennis te Willen Delen. 

Veel leerplezier toegewenst en hoop dat je deze verandering in je werkzame leven goed kan gebruiken. 

Ton Folge