Topic outline

 • Krijg een beeld

  Back To:

  @@Cloud-id@@,@@Keywords NL@@,@@Keywords UK@@

  De Essentie Je bent betrokken bij een verandering of gaat daar bij betrokken worden. Resultaatgerichte verandering komt echter niet vanzelf. Het is een samenspel van mensen, inzichten en instrumenten. Verandering implementeren is een kunst! Je hebt de ambitie deze kunst van het activeren van verandering in je eigen werkpraktijk te verbeteren. De De training Transformatiekunst helpt je deze kunst van het activeren van verandering in je eigen werkpraktijk te verbeteren aan de hand van 20 topics die het gehele spectrum van activeren van verandering afdekt: - De topics sluiten aan bij een scala veranderaanpakken en -modellen waaronder Kotter, Agile, Bridges en ADKAR - Ondersteund door een state of the art leeromgeving werken we in vijf plenaire bijeenkomsten (van 3,5 uur) met deze 20 topics. Dit doen we met een action learning aanpak met onder meer cases, oefeningen en toepassing in je eigen werkomgeving. Verder heb je de mogelijkheid om in leergroepen van elkaar te leren. Tussendoor en daarna hebben we daarenboven 10 webinars van 1 uur die je kan bezoeken. Tussen plenaire bijeenkomsten studeer je, volgt een webinar, stem je af met je leergroep en bereid je jezelf voor op de volgende bijeenkomst. Je maakt kennis met meer dan 50 instrumenten (methodes en technieken) die je direct in de praktijk kan toepassen.. De masterclass wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin je het geleerde in je eigen werkpraktijk toepast en daar op reflecteert. Bij succesvolle uitvoering ontvang je een practitioners certificaat. Heb je geen praktijkopdracht, dan ontvang je na een test het foundation certicifaat. Het foundation deel eindigt met de laatste plenaire bijeenkomst en duurt circa 13 weken. Daarna kun je onder begeleiding 6 maanden werken aan je practitioners niveau. Digitale Transformatie is de thematiek waar we in deze editie speciale aandacht aan geven Je investering is: Vijf groepsbijeenkomsten en webinars. Circa 4 leergroepbijeenkomsten. Gemiddelde studielast hiervan is 50 uur (minder dan 4 uur per week). Afsluitende praktijkopdracht van geschat 20-40 uur (verdeeld over 6 maanden).

  Resultaat Na de masterclass ken je een omvangrijke set van werkende methodes en technieken voor het activeren van verandering. Je hebt gewerkt aan jezelf en je bent als Change Enabler toegerust met competenties voor het activeren van verandering. Je bent die competenties begonnen toe te passen. De 20 topics met de bijbehorende competenties: Topic Competentie Topic Competentie Het kennen van de essentie van veranderen: wat is het en wat is het niet. Het kennen van de faalfactoren en succesfacturen bij verandering. Het analyseren van het verandervraagstuk: wat is het probleem en waardoor wordt het veroorzaakt. Het inschatten van de veranderkrachten met (interne en externe) krachtenveldanalyse en veranderkundige procesanalyse. Het beoordelen van de verandergereedheid en verandercapaciteit. Het invullen van de veranderuitdaging door de kloof tussen resultaat en het vertrekpunt te dichten met de bouwstenen die de beoogde verandering realiseren. Het benoemen van de veranderaanpak: op welke wijze en met welke attitude de verandering aangepakt wordt. Het aansluiten bij de de verandermethodes van de eigen organisatie en de meest gangbare methodes in de markt: Kotter, Agile, Adkar en Bridges. Het afstemmen met de sponsors van de verandering. Het hanteren van de juiste aanpak voor beinvloeding. Het bepalen van de communicatiestrategie voor de verandering. Welke segmenten en persona's worden onderscheiden en wat wordt daarbij de communicatiestrategie. Het kiezen van de communicatiekanalen en bijbehorende communicatiemethodes voor de beoogde verandering. Het gebruiken van gangbare interventies voor activeren van verandering (waaronder Story Telling). Het kiezen van de juiste communicatiestijl in de interactie met anderen. Het omgaan met de bronnen van weerstand door deze te helpen voorkomen. Het inspireren van verandering in plaats van vertwijfeling of wanhoop. Het onderkennen en overkomen van weerstand bij individuen. Het begeleiden van de Change Journey van individuen met het OWOW model: Open de geesten, Win de harten, Ontwikkel het vermogen en Waardeer de prestaties Het weten om te gaan met cultuuraspecten bij het activeren van verandering. Het als "Change Enabler" ontwikkelen als Reflective Practitioner: reflecteren op het denken en handen van jezelf en anderen. Het meten van de effectualiteit van de verandering. Bij incompany uitvoering kunnen we aansluiten op de compententieraamwerken van de organisaties. Certificaat Bij succesvolle uitvoeren van de Masterclass (inlcusief praktijkopdracht) ontvang je het practitioner's certifcaat.

  Voor wie De masterclass is voor iedere professional die: betrokken is bij een organisatorische verandering of daar bij betrokken gaat worden. individuele verandering wil activeren en daarvoor toegerust wil zijn met vaardigheden en een uitgebreide set aan instrumenten. de ambitie heeft deze kunst van het activeren van verandering in de praktijk te verbeteren met de 20 CAM topics en haar instrumenten, waaronder: de juiste aanpak te kiezen, goed af te stemmen met de sponsor, de veranderuitdaging te benoemen, de cultuur in te schatten, de verandergereedheid te bepalen, de verandercommunicatie in te richten en de effectiviteit te meten. wil werken aan zichzelf als "Change Enabler". We verwachten: Een werkpraktijk waarin het geleerde toegepast kan worden. Minimaal enkele jaren werkervaring. Passie voor het onderwerp. Het streven om jezelf te ontwikkelen als reflective practitioner: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen.

  Programma Het programma bestaat uit 5 plenaire avond bijeenkomsten(18:00-21:00 uur) en webinars (van een uur): Sessie Topics Online voorbereiding (waaronder Webinar) Bijeenkomst 1 Webinar 1 Bijeenkomst 2 Webinar 2 Bijeenkomst 3 Webinar 3 Bijeenkomst 4 Webinar 4 Bijeenkomst 5 Webinar 5 Webinars volgen een continue programma. Er zijn er meer over een langere periode. De hier weergegeven volgorde kan voor jouw editie door jullie doelstellingen anders worden. Eindopdracht Afgesloten wordt met een praktijkopdracht (Change Activation Reflectie Rapport), waarin je laat zien dat je het geleerde in je eigen werkpraktijk kan toepassen. De eindopdracht wordt in een afsluitend gesprek met je getoetst. Centraal staat dat je het geleerde in de praktijk toepast en dat je laat zien dat je nastreeft een reflective practitioner te worden: reflecteren op het denken en handelen van jezelf en anderen. De criteria waarop beoordeeld wordt, staan in de online leeromgeving; de belangrijkste zijn: Complexiteit van de verandering. Analyse en argumentatie. Verbinding tussen theorie en toepassen. Voor de praktijkopdracht heb je 6 maanden de tijd. Daarin heb je maximaal twee eindgesprekken (herkansing). Begeleiding Je staat gedurende de masterclass in direct contact met je trainer(s). Bij het maken van je eindopdracht kun je bovendien een virtueel persoonlijk begeleidingsgesprek krijgen om je te begeleiden bij je opdracht. Tegen meerkosten kun je de begeleiding uitbreiden of op je locatie laten plaatsvinden.

  Aanpak Onze aanpak Je doelstellingen zijn leidend Je benoemt tegen de achtergrond van de masterclass en je eigen werkpraktijk je leerdoelstellingen. De trainers nemen dat in overweging mee in het vormgeven van de bijeenkomsten. Leren is immers niet iets wat je toevalt, maar waar je zelf aan het stuur kunt zitten. Action Learning Vraagstukken worden opgelost met de theorie in praktijk. Dit kan je werkpraktijk zijn, de cases die wij aanbieden, de ervaringen van medestudenten en je eindopdracht waarin je het geleerde in de praktijk brengt. Gamified Online Leeromgeving We maken gebruik van een state of the art online leeromgeving waarin je jezelf kan voorbereiden op de bijeenkomsten om deze zo effectief mogelijk te laten zijn en waarin je de dialoog kunt voeren met andere deelnemers en de trainers. De leeromgeving is voorzien van "gamification" elementen om het leren te stimuleren. Ons motto Ons motto is dat het leren pas echt begint na de training; we vullen de online omgeving daarom met meer content dan we behandelen om je later ook te voorzien van kennis als je het dat dan nodig heeft. Bovendien kun je de andere deelnemers dan makkelijk bereiken om vervolgvragen te stellen. Je hebt gegarandeerd twee jaar na de laatste bijeenkomst toegang tot de leeromgeving (in de praktijk nu 5 jaar). Leergroepen Tussen de bijeenkomsten werk je in leergroepen aan onderzoeksvragen en opdrachten. Jeleert immers evenzoveel van je mededeelnemers. Wij maken het mogelijk. Bijeenkomsten In interactieve face2face bijeenkomsten borduren verder op wat je geleerd heeft in de online leeromgeving en in je leergroepbijeenkomsten. Dit doen we met een mix van extra kennis en het werken aan cases.

  Studielast De studietijd bedraag voor foundation circa 50 uur. Bij een doorlooptijd van 13 weken is dit minder dan 4 uur per week: Activiteit Omschrijving Studielast in uren Zelfstudie Elk topic bevat gemiddeld vijf online lessen van 5-7 minuten (in totaal 10 uur). Per bijeenkomst een opdracht met een geschatte tijd van 1,5 uur (7,5) 17,5 Bijeenkomst en webinars 5 bijeenkomsten van 3,5 uur. 5 webinars van 1 uur 22,5 Leergroepen 4 bijeenkomsten van 2 uur 8 Foundation Test Schriftelijke toets van 2 uur 2 Foundation Studielast 50 Gemiddeld over 13 weken 3,9 Voor de eindopdracht (practitioners certificaat) komt daar nog circa 20-40 uur (over een periode van 6 maanden) bij voor het samenstellen van je reflectierapport. Werk je in een opdracht, dan kunnen de uren voor de eindopdracht in principe ook substantieel behoren tot je dagelijks werk. Immers: je past het toe. Studielust We leveren een rijke online leeromgeving met de doelstelling dat het leren zich voortzet tot jaren na afronding van de masterclass. Deze rijke online omgeving is voer voor je passie in het leren over activeren van verandering. Je kunt dus afhankelijk van je passie voornoemde studielast omgezet zien worden in een studielust met een hoger aantal uren. Je bepaalt dit zelf.

  Ervaringen De gemiddelde waardering is 4,2 sterren van de 5! Enkele ervaringen: Jan Vermeijs Jan Vermeijs Programma/Projectmanager Board Member PMI NL Chapter Gebaseerd op de ervaring binnen de PMI Board, in het bijwonen van de Change Activation Masterclass, kunnen we deze masterclass volledig aanbevelen! Norbert Waal Norbert Waal Director Customer Success Snow Software Deze training heeft mijn Change Activation bekwaamheden verbeterd. Ik heb instrumenten, methoden en best practices gekregen die helpen bij het succesvol implementeren van veranderingen. De uitkomst is dat mijn communicatie verbeterd is en mijn veranderinitiatieven succesvoller zijn met minder weerstand. Verschillende onderdelen zijn ook van waarde in mijn persoonlijk leven. Mijn trainers verdienen alle credits voor het begeleiden en het mij geven van de nodige ondersteuning. Ze geven een erg inspirerende training voor iedereen die te maken heeft met verandering. Tom Verbruggen Tom Verbruggen Projectmanager Gain Automation Technology De Change Activation Masterclass heeft mij een open blik op verandering gegeven. De grote hoeveelheid aan modellen en inzichten is als een CAM-bril, waardoor ik met een helder blik kan kijken naar de huidige situatie, de gewenste verandering en de way-forward kan vormgeven. De pragmatische tools zijn een zeer waardevolle aanvulling in mijn professionele rugzak. Een aanrader voor een ieder in een veranderende wereld! Richard de Smit Richard de Smit Programma- en Projectmanager Vitens Beste toekomstige CAMMER, Veranderen kan op vele manieren maar met deze Masterclass krijg je direct, elke keer opnieuw, tools aangereikt die meteen ingezet kunnen worden. Je hoeft niet eerst een hele cursus of opleiding te volgen voordat je het kan toepassen. Het theoretische gedeelte is zo ingekleed dat, als je de sessie verlaat, je het direct kan toepassen. Doe je het dan meteen perfect? Waarschijnlijk niet maar is dat erg? Wat vooral belangrijk is, is dat deze Masterclass je bewust maakt van jezelf. Waar sta jij t.o.v. de andere in de verandering? Ik kan het wel snappen, maar snapt de ander de nut en noodzaak ook wel? Wat doe ik als ik mensen zie die niet willen en hoe kan ik dan interveniëren zonder dat arrogant of betweterig overkomt. Daarnaast, het spiegelen met mede cursisten brengt je veel. Als je wilt en je doet dit actief, dan helpen je medecursisten om de situatie scherp te krijgen en van elkaar te leren waar zij tegen aan lopen en hoe zij zaken zien en of oplossen. Ik heb inmiddels deze Masterclass afgerond. Wat het mij vooral heeft gebracht is dat ik heel veel meer zie qua weerstand, het proces en waar mensen staan in de verandering, wat hen beweegt maar vooral hoe ik ermee om kan gaan en wat ik eraan kan doen om sturing te geven aan een verandering. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat iedere projectmanager, programma manager en/ of verandermanager deze bagage in zijn zak moet hebben zitten. In welke situatie je ook zit, weerstand in je project of in een groot complex programma of bedrijfsverandering, het helpt je om stap voor stap het ‘probleem’ af te pellen om vervolgens bij te dragen aan de beoogde verandering of resultaat. Ik vond het een zeer inspirerende training, ging met meer energie weg als ik aankwam en ja, soms duurt het even voordat het kwartje valt maar het zaadje wordt wel gepland. Met de mede cursisten hebben we nog steeds contact en we helpen elkaar nog steeds om te spiegelen en te reflecteren. Mariella van Velpen Mariella van Velpen Projectleider CGI In mijn werk als projectleider ICT is verandering een belangrijk onderdeel en ik zocht dan ook naar een cursus die mij zou helpen daar meer vorm aan te geven. Bij Management of Change heb ik dat gevonden. Niet alleen kreeg ik meer handvatten en theoretische achtergronden maar door de interactieve leervormen die worden gebruikt heeft de cursus ook bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Dit gaf mij zoveel energie en voldoening dat ik ook de ander modules Knowledge Management en Management of Technology and Innovation heb gevolgd. Knowledge Management om een beter begrip te krijgen van leerprocessen en kennisdeling in organisaties en Management of Technology and Innovation uit interesse in de wijze waarop technology en innovatie organisaties vormen. Hoewel na een lange dag werken kwam ik na cursusavonden altijd vol energie en inspiratie thuis. En nog altijd is het aangereikte materiaal voor mij een belangrijke kennisbron. Alle drie de modules hebben mij verder geholpen in het zien van trends en ontwikkelingen binnen organisaties en hoe ik daarin mijn opdrachtgevers het beste kan adviseren en begeleiden. Redactie: deze ervaring is afkomstig van de voorloper van de CAM training: CMT. Ernst Boere Ernst Boere Senior Business Analist CGI Ik heb de Change Activation Masterclass ervaren als een waardevolle bijdrage aan mijn kennis en inspiratie in het leren over verandermanagement. Ik leerde veel van het aangeboden materiaal, de trainers en de interactie met de andere deelnemers. Ik kon direct de vergaarde kennis toepassen in mijn dagelijks werk. Sophie Pape Sophie Pape Communicatieadviseur en Verandercoach Cailbre Alignment Het is net na de zomer en ik heb mijn eerste bijeenkomst van Management of Change. Een avond die in het teken staat van Lego Serious Play. Ik ga mee met mijn vader, een echte ‘ouwe rot in het vak' wat betreft projectmanagement. Eenmaal aangekomen bij de locatie ontmoet ik Bert van der Hooft. Een goeie kennis van mijn vader. Het zijn twee handen op een buik, dat zag ik meteen. De bijeenkomst begint en voor ik het weet is de avond voorbij. Ik wist direct, dit smaakt naar meer. Voordat ik er erg in had maakte ik deel uit van de Change Activation Masterclass, in het kort ook wel CAM. Ik ben Sophie Pape, 27 jaar en momenteel werkzaam als communicatieadviseur en verandercoach voor het Programma ICT Harmonisatie BWB (deze laatste afkorting staat voor Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe). Voordat ik begon aan de CAM werkt ik bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam bij de afdeling Operations. Een levendig team die zich richt op de bezoeker via gastenontvangst en bediening. Naast mijn gewone taken ben ik o.a. lid geweest van de werkgroep voor het medewerkers-betrokkenheidsonderzoek. Onze taak was een spil te zijn tussen de medewerkers en het onafhankelijke adviesbureau. Vanuit deze positie deed ik mee aan de CAM. Na de eerste sessie in november begon mijn interesse in Verandermanagement te groeien en zag ik overal linkjes ontstaan tussen mijn studieachtergrond (Communicatie en Antropologie) en deze nieuwe richting. Na elke bijeenkomst, webinar en leergroepbijeenkomst durfde ik meer uit mijn schulp te kruipen. Dit uitte zich ook in mijn wens naar het vinden van een nieuwe baan. Niet alleen werd ik zelfverzekerder doordat ik mezelf zag groeien op professioneel vlak, in mij groeide ook een besef over de kennis die ik opdeed. Ik had ineens kennis van onderwerpen waar mensen nieuwsgierig naar waren. Tegen het einde van de CAM deed zich een bijzonder moment voor. Toeval of het lot? Ik ben er nog steeds niet over uit. Maar ik kreeg de kans om aan te haken bij een opdracht die ik zou omschrijven als mijn droombaan: een baan waarin ik mijn studieachtergronden met elkaar kan combineren in een omgeving waar ik mij in thuis voel. Mijn huidige functie! Maar ik schrijf dit niet vanwege mijn baan, maar het traject wat ik heb afgelegd. Als er iets is waar ik dankbaar voor ben naast de kennisuitwisseling dat zijn dat de mensen die ik heb leren kennen. Niet alleen de interactie met de ‘leerlingen’, maar ook de tijd die de docenten Bert van der Hooft en Silvia Zonneveld in ons ‘leerlingen’ staken. Een ding dat mij bij blijft is iets wat Bert en Silvia continue herhaalden: het leren begint pas als de bijeenkomsten zijn afgelopen. En gelijk hebben ze. Ik kom elke dag in situaties terecht die in de bijeenkomsten zijn besproken en leer daardoor telkens weer iets nieuws. Louis Maessen Louis Maessen Service Activation Manager Medtronic In the last five years, I have followed many of the offered modules. All modules included a combination of passion, high quality and energy. They helped me to make quantum leaps in my personal and professional development and to set up a successful consultancy business" Bert van der Hooft was my teacher for several modules and he supported me as thesis supervisor for my MBA program. He stretched me until the last minute in an excellent way, without mercy but with respect, far beyond my own beliefs about my true potential. Redactie: deze ervaring is afkomstig van de voorloper van de CAM training: CMT. Enkele overige citaten uit evaluaties: “A must for (starting) change agent and change implementers.” “Provides backgrounds and tooling for Change Activation!” “Gives a wide range of knowledge and skills for instant use in activating change!” “Do experience the energy and inspiration of learning together in this masterclass.” “Invest in yourself and take this Change Activation Masterclass.” “A must for CGI" “This is really helping my job getting done!” "Every day I use what I have learned in this module”. “I want to do all courses in this programme!”

  Praktisch Wat praktische zaken: Taal De voertaal is voor deze editie Nederlands. Een groot deel van de content in de leeromgeving is ook in het Engels beschikbaar. Op verzoek kunnen we edities in het Engels geven; vraag ons er naar. Leergroepen Wij ondersteunen je bij het formeren van leergroepen. Je organiseert de bijeenkomsten zelf. Aantal deelnemers We richten ons op 10-20 deelnemers per editie. De inwendige mens De plenaire bijeenkomsten zijn inclusief een maaltijd, koffie, thee en fris. Leeromgeving Je wordt ondersteund met een state of the art leeromgeving. Uiterlijk twee weken voor de start ontvang je van ons de inloggegevens voor de online leeromgeving. Je training start dan. Je kunt je vervolgens voorbereiden op de bijeenkomsten en staat in direct contact met andere deelnemers en je trainers. De rijk gevulde online leeromgeving ondersteunt je leren ook na de laatste bijeenkomst. De leeromgeving is gratis voor de eerste twee jaar.

  Je trainers: Trainer: Bert van der Hooft MCM Bert heeft een lange ervaring in verandermanagement. Hij ontwerpt en begeleidt de verandering die nodig is om nieuwe technologieën te kunnen incorporeren en de voordelen ervan te benutten. Als programmamanager heeft hij een rijke ervaring in het resultaatgericht veranderen. Als docent op business schools en in incompany opdrachten heeft hij een hoge waardering. Bert heeft een master degree in Verandermanagement. Zijn passie is kennis te delen en deze toepasbaar te maken. Verder maken we buiten deze reeks (in algemeen toegankelijke proeverijen en alumni bijeenkomsten) gebruik van gasttrainers.

  Vragen Vragen over deze training? Neem vooral contact op Bert van der Hooft Bert van der Hooft MCM Management of Change bert@managementofchange.nl Telefoon 06 11 11 9405

  Waar en Wanneer De locatie voor onze plenaire bijeenkomsten is bij KWD Resultaatmanagement, Weverstede 15, 3431 JS Nieuwegein. De bijeenkomsten zijn op: Bijtank/Proeverij : dinsdag 26 feb 2019 Bijeenkomst 1 : dinsdag 19 maart 2019 Bijeenkomst 2 : dinsdag 9 april 2019 Bijeenkomst 3 : dinsdag 14 mei 2019 Bijeenkomst 4 : dinsdag 4 juni 2019 Bijeenkomst 5 : dinsdag 2 juli 2019 Behoudens de proeverij beginnen alle bijeenkomsten om 16:00. We eindigen tussen 20:00 en 20:30 uur. Er wordt in een lichte maaltijd voorzien.

  Aanmelden Heb je jezelf al aangemeld en een aanmeldsleutel ontvangen? Log dan in en volg op je dashboard de aanmeldknop. Geïnteresseerd in een volgende editie? Laat het weten met dit vrijblijvende formulier.